banerRC212

Radio Čapljina

Radio Čapljina

JAVNI OGLAS

Temeljem članka 20. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, 26/16 i 89/18), članaka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 24. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina, Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 6/2011 od 11.04.2011.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj 10/2022-2 od 09.02.2022.) te Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos (broj 11/2022 od 15.02.2022.) ravnatelj Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina" d.o.o. Čapljina raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME UZ PROBNI RAD

Za radno mjesto: Novinar-voditelj, 1 izvršitelj

OPIS POSLA
• Piše tekstove svih novinarskih žanrova i čita ih u programu;
• Snima tonske priloge i emisije na terenu;
• Sudjeluje u realizaciji jutarnjeg, popodnevnog, večernjeg i noćnog programa;
• Vodi emisije i programe po utvrđenoj koncepciji,
• Uređuje tekstove na internet portalu;
• Radi po nalogu urednika programa:
• Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja predviđene Pravilnikom.

OPĆI UVJETI
• Da je državljanin BiH
• Da ima navršenih 18 godina života
• Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
• Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)
POSEBNI UVJETI
Viša stručna sprema/Prvi ciklus visokog obrazovanja - Bachelor, završen fakultet novinarstva i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima radijskog novinara-voditelja.
Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave), dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• uvjerenje o državljanstvu,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• diplomu/svjedodžbu,
• uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

NAPOMENA
Kandidati će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem razgovora, pisanog rada i fono-testa. Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.
Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podnositelji prijava na ovaj oglas bit će, u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog oglasa, obaviješteni o izvršenom izboru.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

JP „Radiopostaja Čapljina“
Ruđera Boškovića 4
88300 Čapljina
s naznakom: „Oglas za prijem u radni odnos„

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Turnir u Gabeli: Luda GOŠK-ova plavo-bijela noć uz Halida Bešlića i Zdravko Mamić

    Bila je to noć koja će se pamtiti. Noć koja je dala za pravo tvrdnji Nikice Pehara dopredsjednika GOŠK-a koji je na upit o planovima kluba pola u šali pola u zbilji ustvrdio – GOŠK-u je samo nebo granica. Doista nakon GOŠK-ove plavo-bijele noći konstatacija ima uporišta. Naime, teško bi se mogao naći klub ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire, koji bi na svoju zabavnu manifestaciju privukao toliko ljudi kao što je to GOŠK. Bila je to doslovce luda noć. Istina glavni akteri nisu baš naručivali tu pjesmu, ali jesu neke druge.

                                                                               Zapjevao i Mamić

Ponesen ozračjem koje je vladalo u Velikoj dvorani hotela „Prezident” na ulazu u Čapljinu, u dva navrata zapjevao je i Zdravko Mamić, naravno izišao je i na pozornicu, dok se dio posjetitelja trudio da taj čin snimanjem mobitelima ovjekovječi. Počelo je uvodnim akordima grupe Denirom iz Mostara, nastavilo se obraćanjem dr. Smiljana Vidića gradonačelnika Čapljine, nastupom Halida Bešlića, pa obraćanjem prof. dr. Nevenka Hercega. Čapljinski gradonačelnik je zahvalio brojnim posjetiteljima istaknuvši trud i rad GOŠK-og Organizacijskog odbora oko nastavka tradicije održavanja nogometnog turnira i sadržaja koji uz to idu. Uslijedio je prvi set nagradne igre, a onda je na pozornicu izišao Halid Bešlić, koji je dočekan ovacijama.

Bešlić je uzgred spomenuo da u vrijeme pandemije korona virusa izbjegava nastupe ustvrdivši da su ga ljudi iz GOŠK-a jednostavno natjerali na nastup.

„Pjevao sam na GOŠK-ovim manifestacijama dva puta, a onda prije neki dan u novinama pročitam da Halid Bešlić nastupa u Čapljini. Nisam imao kud nego doći”, polušaljivo je kazao Bešlić.

                                                                              Publika na nogama

Pratnja mu nije trebala, publika je spremno prihvatila tu ulogu. Do Halidovog izlaska na pozornicu sudionici GOŠK-ove plavo-bijele noći, držali su se stolova i stolica imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju. Međutim, kada je zapjevao Halid, dvorana je ustala na noge i počela pratiti ritam, a hrabriji su zaplesali. Naboj u dvorani ponio je i GOŠK-og predsjednika Luju Ilića koji je također propjevao, a na koncu mikrofona se prihvatio i Zdravko Mamić. Srčano je otpjevao očito je njemu omiljeni hit Mitra Mirića ...”ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine...”. Dok je Zdravko uz pratnju grupe Denirom, u zanosu pjevao, masa koja se našla u toj pjesmi dohvatila se mobitela snimajući i pjevajući. Zasigurno, nastup Halida Bešlća i Zdravka Mamića bio je najsnimaniji događaj proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini! Bila je to zaista luda noć, svojevrsno opuštanje od nakupljenih pandemijskih frustracija. To se ne ponavlja.

                                                               Premijer Herceg pohvalio entuzijazam Gabeljana

Entuzijazam, mar i trud ljudi koji vode GOŠK pohvalio je i prof. dr. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Biranim riječima premijer Herceg govorio je o sportskom entuzijazmu Gabeljana kao i načinom na koji to izražavaju – nogometom i druženjem. Lujo Ilić predsjednik GOŠK-ove uprave premijeru Hercegu uručio je Predsjednik

Da bi sve bilo u tonu visokog naboja pobrinuli su se članovi uprave NK Neum. Naime, Daniel Leženić, član uprava je izišao s dobitnim listićem i naglasio da je „njihov stol” odlučio da nagrada predaju GOŠK-u. To je bio i doslovce šlag na toru zvanu GOŠK-ova plavo bijela noć, koja je okupila pristaše, podupiratelje i GOŠK-ove goste koliko smo uočili od Dubrovnika do Sarajeva.

 

D. Musa

  • Objavljeno u Sport

Potporu hranidbe u uzgoju rasplodnih krmača ostvarila jedna osoba iz Čapljine

Temeljem odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore animalnoj proizvodni – potpora hranidbe u uzgoju rasplodnih krmača potporu je dobila samo jedna osoba i to s područja Čapljine.

Potporu je ostvarila Slavica Maslać s područja Sjekosa i ovo je ujedno poruka Čapljincima koji se bave ovom djelatnošću da sudjeluju na javnim pozivima.

S područja grada Mostara i Stoca, te općina Neum i Ravno nije ostvareno nijedna potpora.

Potpore su odobrene sukladno članku 11. Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji članka 6. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2021. godinu.

Sukladno Programu i Naputku obračun novčane potpore za potporu hranidbe u uzgoju rasplodnih krmača, vezano za raspoloživa sredstva izvršen je u iznosu od 40,00 KM po rasplodnoj krmači.

Za ostvarivanje klijent treba biti upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata. Inspekcijski nadzor obavljaju poljoprivredni inspektori resornog Ministarstva.

Važno je naglasiti  kako poticaji nisu nikakva socijalna nego isključivo gospodarska kategorija kojom se pospješuje razvoj gospodarstva u cjelini.

Prilikom preuzimanja sadržaja (fotografije i/ili tekst) - navesti link na originalnu objavu.  

Radnici JKP "Čapljina" nastavljaju raditi na uređenju gradskih površina i parkova

Radnici JKP "Čapljina" nastavljaju raditi na uređenju gradskih površina i parkova. U ulici Fra Didaka Buntića, između Zavoda za zapošljavanje i Doma zdravlja Čapljina, podrezali su grane stabala da ne bi, ukoliko bi padale tijekom hladnih zimskih dana, ugrožavali građane i njihovu imovinu. Kako su nam vrijedni radnici Javnog komunalnog poduzeća kazali, uređivanje parkova i podrezivanje stabala nastavit će se i u narednim danima diljem grada, a građani će pravovremeno biti obavješteni porukama na ceduljama, da trebaju biti na oprezu i ne parkirati auta u blizini područja gdje će se grane rezati.

Prilikom preuzimanja sadržaja (fotografije i/ili tekst) - navesti link na originalnu objavu. 

Pretplati se na ovaj RSS feed
X

Upozorenje!

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez prethodnog odobrenja!