banerRC212

Počela arheološka istraživanja tvrđave hercega Stjepana na Buturovici kod Ljubuškog

  • Napisao/la D. Musa
  • Objavljeno u Kultura
Istaknuto Počela arheološka istraživanja tvrđave hercega Stjepana na Buturovici kod Ljubuškog

   Koliko je poznato u prostoru tvrđave hercega Stjepana na brdu Buturovica, iznad Ljubuškog, u narodu zvanoj kula Herceguša, počela su prva arheološka istraživanja. Predstavljajući početne radove njihov voditelj arheolog Mirko Rašić, asistent na Studiju arheologije mostarskog Sveučilišta kaže:

   „Riječ je o probnim i sondažnim arheološkim istraživanjima kojima je cilj iskopavanje unutar prostora palasa koji je planiran za obnovu, na čemu smo do sada izradili idejnu i glavnu tehničku i projektnu dokumentaciju s planom konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, troškovnikom, tehničkim opisom i drugim potrebnim analizama koje će omogućiti u perspektivi, investitoru ili izvođaču radova da obnovi ovaj lokalitet. Jedan dio te priče su i ova probna ili sondažna arheološka istraživanja, kojima želimo sakupiti što više informacija o kulturnom depozitu. Ideja je jasno da pronađemo neke supstrukcije koje kasnije moramo ubaciti u troškovnik i opis radova, kako bismo mogli u potpunosti isplanirati projekt obnove samog lokaliteta, obrazlaže voditelj radova rašić, te naglašava:

   „O dosadašnjim istraživanjima možemo kratko reći, da smo ustanovili da ima jedan dobar dio depozita arhitekture ili kamenih amorfnih blokova koji su se obrušili na taj sloj unutar same tvrđave, a ispod njega se nalazi prva faza, najrecentnija pretpostavljamo ranonovovjekovna faza aktivnosti tog lokaliteta. Sad očekujemo one dublje, starije slojeve, očekujemo da će oni govoriti o periodu kasnog srednjeg vijeka, pa čak i srednjeg i ranog srednjeg vijeka.“

   Kako se bude širila obnova lokaliteta koja će dakle, ovisiti o europskim prekograničnim fondovima, trebali bi uslijediti dalja istraživanja.

   „Ovo su samo pokusna istraživanja“, ističe arheolog Rašić, „prije same obnove. Pomoći će nam da možemo lakše planirati obnovu, a u slučaju obnove, tijekom tih radova radit će se sustavna arheološka istraživanja na cijelom području tvrđave“.

   Prema riječima arheologa Rašića, istraživanja za sada financiraju općina Ljubuški u suradnji s Javnim poduzeće, „Parkovi“ koje je preuzelo obvezu upravljanja kulturno-povijesnom baštinom na prostoru općine Ljubuški.

   „Mi smo ovoj priči krenuli sustavno, prva stvar je bila izrada idejne i glavne tehničke projektne dokumentacije. Vrlo je važno je da se radi sustavno, da se radi planski da imate sve planove, pa kad se tiče i plana arheoloških istraživanja i onih restauratorskih, konzervatorskih, pa čak i rekonstrukcije s jasnim tehničkom opisom, s jasnim predmjerima i proračunima prije same obnove. Takvu tehničku dokumentaciju vi uvijek možete iskoristiti. Mi ćemo je za početak, iskoristiti na apliciranje za europske prekogranične fondove koji su trenutačno aktivni. Pronašli smo partnere u gradu Solinu iz Republike Hrvatske i gradu Ulcinju iz Crne Gore“, zaključuje arheolog Rašić.

   Plan je ambiciozan jer podrazumijeva uz oživljavanje tvrđave hercega Stjepana, oživjeti i rimski vojni logor na Gračinama. U cijeloj priči zanimljiv je podatak, da na prostoru tvrđave hercega Stjepana nije bilo nikakvih arheoloških istraživanja pa su svi zaključci vezani za nju uglavnom, bazirani na procjenama.

 

Poslijednja izmjena danaPetak, 21 Prosinac 2018 12:22
X

Upozorenje!

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez prethodnog odobrenja!