banerRC212

Raspisan Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područje općine Čapljina

Istaknuto Raspisan Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područje općine Čapljina Općina Čapljina www.capljina.ba

Povjerenstvo općine Čapljina za dodjelu novčane potpore studentima raspisalo je Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima s područje općine Čapljina.


1. Pravo sudjelovanja imaju svi redoviti studenti državnih Sveučilišta koji imaju prebivalište na području općine Čapljina počevši od druge godine studija i to:


•- studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 ili više, odnosno 9 i više,
•- student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
•- studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, medicina, arhitektonsko urbano inžinjerstvo, stomatologija i farmacija)
•- student bez oba roditelja,
•- studenti iz obitelji s 3 ili više redovitih studenata (svi moraju biti redoviti studentu) i
•- student – tjelesni invalid 90 % i više.

2. Uz prijavu treba priložiti:


a) uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
b) uvjerenje općinske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
c) uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini – student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
d) izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
e) kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju
f) rješenje Centra za socijalni rad da je student tjelesni invalid 90% i više,
g) ovjerena preslika osobne iskaznice i
h) potvrda o transakcijskom računu banke

3. Prijave s dokumentima slati na adresu:

OPĆINA ČAPLJINA
s naznakom <Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima>,
Trg kralja Tomislava
ili izravno predati u zgradu Općine – Centar za usluge građanima ( šalter sala)

4. Nepravovremen i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
5. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


NAPOMENA:
Studenti koji već primaju novčanu potporu od Općine temeljem Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012) dužni su do 12. studenog 2018. godine priložiti u zgradu općine ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

Parse error in downloaded data

banerRC1vikend